NAGY, Jan. Zabezpečení bezdrátových senzorových sítí [online]. Brno, 2007 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187564. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Pavel Očenášek.
Uložit do Citace PRO