MACÁK, Martin. Editor relačních tabulek [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187569. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Martin Šárfy.
Uložit do Citace PRO