MATOUŠEK, Jiří. Network Traffic Simulation and Generation [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187596. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Pavol Korček.
Uložit do Citace PRO