KLEŠTINEC, Vladimír. Správa nákladů na provoz automobilu pro Android [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187598. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Radek Kubíček.
Uložit do Citace PRO