KANDRIK, Ján. Evidenční počítač stavědla K-2002 [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187603. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Pavel Bartoš.
Uložit do Citace PRO