SOUKUP, Zdeněk. Technická podpora managementu incidentů [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187633. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jitka Kreslíková.
Uložit do Citace PRO