BEŤKO, Peter. Generování a detekce barevných markerů pro rozšířenou realitu [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187651. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Adam Herout.
Uložit do Citace PRO