HYNEK, Jiří. Editor jazyka CodAL v prostředí Eclipse [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187656. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Zdeněk Přikryl.
Uložit do Citace PRO