ZAJÍC, Jiří. Modern Methods for Tree Graph Structures Rendering [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187658. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Pavel Zemčík.
Uložit do Citace PRO