KUČEROVÁ, Pavla. Zásuvný modul systému JIRA pro automatické přiřazování tiketů [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187659. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jitka Kreslíková.
Uložit do Citace PRO