KEJVALOVÁ, Kateřina. Řešení konfliktů ve firmě ČEBAV s.r.o [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18767. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jiří Pokorný.

Uložit do Citace PRO