JAWOREK, Małgorzata, Włodzimierz Marian KARASZEWSKI a Małgorzata SZAŁUCKA. Foreign Direct Investment Determinants among Polish Companies: Greenfield Investments vs. Acquisitions. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2018, XII(31), 19-30 [cit. 2021-6-22]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: doi:10.13164/trends.2018.31.19
Uložit do Citace PRO