RAULIČKIS, Darius. Leading Indicators’ Applicability to Forecast Profitability of Commercial Bank: Case Study from Lithuania. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2018, XII(31), 71-85 [cit. 2021-9-20]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: doi:10.13164/trends.2018.31.71
Uložit do Citace PRO