ZICH, Robert, Karolína SVOBODOVÁ a Jitka VESELÁ. An Application of the Principle of the Competitive Space Demands Accelerator to the Assessment of the Mobile Communication Market Development in the Czech Republic. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2018, XII(32), 111-124 [cit. 2021-10-23]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: doi:10.13164/trends.2018.32.111
Uložit do Citace PRO