BISKUPEK, Artur. Risk Management in IT Projects – Case Study. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2018, XII(32), 21-33 [cit. 2022-01-21]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: doi:10.13164/trends.2018.32.21

Uložit do Citace PRO