GUPTA, Pankaj Kumar. Put-Call Parity in Indian Stock Markets post Turmoil Settlement. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2018, XII(32), 49-61 [cit. 2023-09-23]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: doi:10.13164/trends.2018.32.49

Uložit do Citace PRO