HIRŠOVÁ, Miloslava, Lenka KOMÁRKOVÁ a Petr PIROŽEK. The Prediction of Financial Performance in Dependence on the Type of Organisational Culture. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2018, XII(32), 63-74 [cit. 2021-6-22]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: doi:10.13164/trends.2018.32.63
Uložit do Citace PRO