MACHALA, Jan a David HAVÍŘ. You cannot do it Yourself: Enhancing Experience through Co-creation. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2019, XIII(33), 51-57 [cit. 2023-09-24]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: doi:10.13164/trends.2019.33.51

Uložit do Citace PRO