ZATLOUKALOVÁ, Petra. Založení malé kavárny [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1879. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Vojtěch Koráb.

Uložit do Citace PRO