TYPLTOVÁ, Hana. MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18792. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování I. Vedoucí práce Iva Poslušná.

Uložit do Citace PRO