VAVERKA, Jiří, Jiří MOUDR, Petr LOKAJ, Jiří BURŠA a Michal PÁSEK. Impact of Decreased Transmural Conduction Velocity on the Function of the Human Left Ventricle: A Simulation Study. BioMed Research International [online]. Hindawi, 2020, 2020(1), 1-11 [cit. 2023-03-21]. ISSN 2314-6133. Dostupné z: doi:10.1155/2020/2867865

Uložit do Citace PRO