WASSERBAUER, Jaromír, Martin BUCHTÍK, Jakub TKACZ, Stanislava FINTOVÁ, Jozef MINDA a Leoš DOSKOČIL. Improvement of AZ91 Alloy Corrosion Properties by Duplex NI-P Coating Deposition. Materials [online]. MDPI, 2020, 13(6), 1-17 [cit. 2021-9-17]. ISSN 1996-1944. Dostupné z: doi:10.3390/ma13061357
Uložit do Citace PRO