JIRÁK, David. Elektronové svařování součásti ze slitiny Al [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18811. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Ladislav Daněk.
Uložit do Citace PRO