BÁTRLOVÁ, Petra. Návrh nosné železobetonové konstrukce rodinného domu [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/188111. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Michal Požár.
Uložit do Citace PRO