KALÍSOVÁ, Eva. Most přes železniční trať a řeku [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/188117. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Josef Panáček.
Uložit do Citace PRO