CHARVÁT, Lukáš. Automatická verifikace v procesu soubežného návrhu hardware a software [online]. Brno [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/188160. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Tomáš Vojnar.

Uložit do Citace PRO