MANSOUR, Mohamad. Zesílení kruhových sloupů při příčném cyklickém namáhání [online]. Brno [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/188168. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Petr Štěpánek.
Uložit do Citace PRO