SCHRIMPELOVÁ, Kateřina. Odstranění dusičnanů ze zemědělských smyvů [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/188172. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav chemie. Vedoucí práce Jitka Malá.

Uložit do Citace PRO