KVĚTOŇ, Josef. Statická a dynamická analýza prostého a vlákny vyztuženého betonu s využitím diskrétního modelu [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/188173. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Jan Eliáš.

Uložit do Citace PRO