VALIGURA, Radim. Rizikový kapitál pro financování malého podniku [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1882. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Vojtěch Koráb.
Uložit do Citace PRO