NOVÁK, Jan. Náhrada stávajícího zdroje vytápění průmyslového objektu [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18845. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Martin Lisý.
Uložit do Citace PRO