TKANÝ, Jan. Numerická simulace navařování ložiskových čepů turbínových rotorů [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18848. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Ladislav Daněk.
Uložit do Citace PRO