RENNÉT, Jiří. Bezpečnost elektronického bankovnictví pro firmu [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18867. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jiří Dvořák.
Uložit do Citace PRO