NIKL, Vojtěch. Paralelizace ultrazvukových simulací pomocí 2D dekompozice [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/188799. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jiří Jaroš.
Uložit do Citace PRO