PLUSKAL, Jan. Framework for Captured Network Communication Processing [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/188800. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Ondřej Ryšavý.

Uložit do Citace PRO