JANOŠÍK, Zdeněk. Ovládání digitálního multimetru přes rozhraní GMC-USB [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18883. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce František Zezulka.
Uložit do Citace PRO