PRANSPERGER, Jan. Paroplynový cyklus z hlediska termodynamiky [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18885. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Michal Jaroš.

Uložit do Citace PRO