TYDLAČKOVÁ, Lenka. Optimalizace zdanění vybrané firmy při přechodu z DE na účetnictví [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1889. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Michal Polák.
Uložit do Citace PRO