DOHNAL, Michal. Rekonstrukce železniční tratě Bakov nad Jizerou - Česká Lípa mezi km 18,812 a km 21,800 [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/188945. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a staveb. Vedoucí práce Tomáš Říha.
Uložit do Citace PRO