JANYŠKA, Miroslav. Studie propojení mezi MÚK Ostrovačice na D1 a D52 [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/188948. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Michal Radimský.
Uložit do Citace PRO