PAVLÍČKOVÁ, Lucie. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/188993. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jan Solař.
Uložit do Citace PRO