MOURALOVÁ, Kateřina, Libor BENEŠ, Josef BEDNÁŘ, Radim ZAHRADNÍČEK, Tomáš PROKEŠ a Jiří FRIES. Analysis of Machinability and Crack Occurrence of Steels 1.2363 and 1.2343ESR Machined by Die-Sinking EDM. Coatings, MDPI [online]. MDPI, 2020, 10(4), 1-18 [cit. 2023-06-01]. ISSN 2079-6412. Dostupné z: doi:10.3390/coatings10040406

Uložit do Citace PRO