ROZMARÍNOVÁ, Magdalena. Návrh konkurenční strategie pro firmu Granit Parts komanditní společnost [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/189046. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Robert Zich.
Uložit do Citace PRO