MIZERA, Ladislav. Termodynamická metoda stanovení účinnosti vodního stroje [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-01-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18906. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Vladimír Habán.

Uložit do Citace PRO