ĎURIŠ, Denis. Detekce ohně a kouře z obrazového signálu [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/189100. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jiří Přinosil.

Uložit do Citace PRO