KUCHAŘ, Karel. Vhodná strategie pro detekci bezpečnostních incidentů v průmyslových sítích [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/189110. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Radek Fujdiak.
Uložit do Citace PRO