HOLASOVÁ, Eva. Specifické metody detekce anomálií v bezdrátových komunikačních sítích [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/189117. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Radek Fujdiak.
Uložit do Citace PRO