BOŠEĽA, Jaroslav. Návrh a implementace síťového kolektoru [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/189124. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Václav Oujezský.
Uložit do Citace PRO