JANOUŠEK, Adam. Návrh optického vláknového senzoru pro detekci vibrací [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/189126. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Petr Dejdar.

Uložit do Citace PRO