PERUTKA, Michal. Analýza hodnotového toku [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18913. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Alois Fiala.
Uložit do Citace PRO